Näringslivet i Falun-Borlänge

Näringslivet i Falun-Borlänge är en ständigt växande näring som gynnas av goda samarbets- och kommunikationsförmågor. Primärt för näringslivet i båda kommunerna är att de har en kombination av både små och stora näringar som gynnar den stabila arbetsmarknaden i regionen.

Tillsammans utgör Falun och Borlänge den centralare delen av Dalaregionen vilket ger goda förutsättningar för ett starkt och växande näringliv. Genom gott samarbete, starka nätverk och framåtsträvande entreprenörsanda samt bidrag till företagsamma ungdomar och studenter ges regionen ständig möjlighet till utveckling.

Falun-Borlänges varierande näringsliv bidrar till stabil arbetsmarknad

Foto: Shutterstock.com / Findus27

Båda städernas näringsliv kompletterar varandra och visar på variation. Borlänge besitter större industrier i form av exportföretagen Stora enso Kvarnsveden och SSAB tillsammans med flera dynamiska småföretag.

Falun har däremot ett mer småskaligt näringsliv som också innehåller de större företagen Nkt cables, Arctic Paper och Grycksbo AB. Här finns också en omfattande grafisk bransch och konsultverksamhet.

Variationen av både små och stora företag i Falun-Borlänge bidrar till regionens stabila arbetsmarknad.

Besöksnäringen är en stor del av näringslivet

Förutom företagen och industrierna som har sin fasta plats i regionen är besöksnäringen en viktig del av Falun-Borlänges näringsliv. Besöksnäringen här växer ständigt i takt med utbudet av platser att besöka för svenska för såväl internationella turister och arrangemang.

Falun-Borlänge är också rikt på kulturella och kreativa näringar, inom till exempel film, spel och musik.

Fortsatt fokus på utökade handelsmöjligheter

När det kommer till handeln i området är tillgången till drivmedelshandel och dagligvaruhandel god. Falun-Borlänge strävar efter att fortsatt fungera som en central handelsplats i regionen. Falun ska fortsätta fungera som hela Dalarnas stadskärna medan IKEA/Norra backa i Borlänge ska fungera som regionens största handelscenturm.

För att fortsatt gynna näringslivet i Falun-Borlängeregionen vill man kopplat till handeln ha ett fortsatt fokus på den forskning som bedrivs på Högskolan i Dalarna, i samband med en fungerande kompetensförsörjning.

I de mindre orterna utanför tätortbebyggelsen behöver speciellt dagligvaruhandeln utvecklas. Ytterligare fokus kommer läggas på att se till att större bostadsområden i båda städerna ges utökad tillgång till handel av dagligvaror.