Factoring

Factoring är ett sätt för företag att få in pengar snabbare till företaget. Factoring betyder att du säljer dina fakturor till ett finansbolag eller en bank och får betalt av dem direkt. Företag kan använda sig av factoring för att snabbare förbättra sin likviditet.

I dag är factoring ett måste för många små och medelstora företag eftersom det blir allt vanligare att större företag och bolag inom den offentliga sektorn kräver upp till 90 dagars betalningtid.

Antalet finansbolag som erbjuder factoring ökar. På låneguiden.se kan du läsa mer om finansbolag och hur de arbetar.

Olika typer av factoring

I Sverige används fyra olika typer av factoring:

  • Fakturaköp. Vid ett fakturaköp säljer företaget sina fakturor och överlåter därmed fakturorna till ett finansbolag eller en bank.
  • Factoring med regress. Vid factoring med regress säljer företaget sina fakturor till finansbolaget eller banken. Om banken mot förmodan inte får betalt får företaget köpa tillbaka fakturan.
  • Factoring utan regress. Vid factoring utan regress säljer företaget sina fakturor till finansbolaget eller banken. Den här typen av factoring innebär att de som köper fakturan tar över risken att gäldenären inte kan betala.
  • Fakturabelåning. Vid fakturabelåning intecknar företaget sina fakturor hos finansbolaget eller banken. I de flesta fall ligger belåningsgraden på omkring 70 till 90 procent av fakturabeloppet. Vid fakturabelåning måste företaget meddela sina kunder att de har överlåtit fakturorna. Kunderna betalar fakturan direkt till finansbolaget eller banken. Finansbolaget eller banken meddelar sedan företaget som belånade fakturorna när de har fått in betalningen.

Fördelar och nackdelar med factoring 

Det finns både för- och nackdelar med att sälja sina fakturor till ett finansbolag eller en bank. Den främsta fördelen är att företaget får tillgång till pengarna direkt och finansbolaget eller banken tar över kreditrisken.

Nackdelen är att det kostar mer pengar att sälja sina fakturor. Ett finansbolag eller en bank tar en avgift i procent på det totala beloppet på varje faktura. Avgiften ligger oftast på två till fem procent, men det finns företag som tar ut både lägre och högre avgifter.