Investerare

En investerare definieras enklast som en person som investerar sitt kapital med målet att få avkastning. Ofta skiljer man på investerare och traders. En investerare investerar sitt kapital mer långsiktigt, medan traders investerar mer kortsiktigt.

Investerar pengar på lång sikt

En investerare är kort och gott en person som investerar pengar, ofta med en långsiktig agenda.

För att bli framgångsrik som investerare behöver man kunna bedöma vilka investeringar som potentiellt kan ge högst vinst. Investerare brukar därför se till att bli duktiga på att analysera marknaderna som finns för att sedan kunna välja investeringar som ger lyckade resultat.

Vinsterna för investerare finns på flera olika marknader och en investerares profil varierar utifrån faktorer som stil, expertis och risktolerans.

En bra investerare tar stora risker

Som investerare behöver man ta många risker för att nå de ideala avkastningsnivåerna. Ju större risker investeraren tar, desto större är chanserna för att göra vinst.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att pengarna kan gå förlorade lika snabbt som man har investerat dem.

Investerare stödjer nya affärssatsningar

I de flesta fall ses investeraren som en person som backar upp nyetablerade företag och smarta affärsidéer genom att exempelvis ge ut företagslån. Och det stämmer i flera fall överens med verkligheten.

Det finns också investerare som i stället investerar sitt kapital i långsiktiga och stora affärsverksamheter eller statliga obligationer.

Precis som inom alla branscher finns det mer eller mindre seriösa investerare och bluffmakare. Har du ett eget företag som letar investerare kan det vara bra att kolla upp hur de brukar sköta sig via kollegor eller andra ryktesvägar för att undvika att förlora företagets pengar.

När investeraren blir bedragen på investeringen

Förutom att investeraren riskerar att förlora sitt kapital kan det också finnas en risk att bli utsatt för en bedragare. Om det händer dömer de flesta domstolar till kompensation.

Däremot får man ingen kompensation för investeringar som helt enkelt inte fungerar.