Vilka vanliga avdrag kan man göra på sitt företag?

Vanliga avdrag du kan göra på ditt företag kan innefatta kategorier som boende, teknik, transport och friskvård. Avdragen innebär att du får mer pengar över till annat i och med skattelättnader på avgifter du har stött på under året. För att få igenom avdragen behöver du ange dem i deklarationen.

När du gör avdrag på din egna firma sparar du pengar

Att göra avdrag på ditt egna företag kan kännas svårt, men det är något som faktiskt är av ekonomiskt värde för dig och din verksamhet.

Svårigheten med att göra avdrag på den egna firman beror generellt på en rädsla för att göra fel och att det i stället för ekonomisk vinst leder till oförutsedda kostnader.

Till skillnad mot finansieringsdelen av företaget ger avdragen minskade utgifter istället för ökade inkomster, vilket är minst lika viktigt.

Tänk på! Avdraget måste vara godkänt enligt de regler och föreskrifter som finns. Annars kan det räknas som en oriktigt uppgift i deklarationen. Då kan du bli tvungen att betala ett skattetillägg.

Tänk på att du i deklarationen ska kunna bevisa och motivera avdragen med hjälp av till exempel fakturor och kvitton.

Avdragen du kan göra om du har enskild firma

Du kan göra flera olika avdrag om du driver enskild firma. Nedan listar vi några av dem.

 • Uppstarten av din firma. Du kan göra avdrag på kostnader i samband med uppstarten av din firma. Kostnaderna får sträcka sig från året innan och under uppstarten av din enskilda firma.
 • Kontorsteknik. Eftersom livslängden på en dator i dag beräknas till tre år klassas de som omedelbara avdrag. Även mobilen räknas som avdragsgill eftersom den kategoriseras som förbrukningsinventarier.
 • Pensionen. När du är egenföretagare kan du pensionsspara med avdrag. Det gäller om du har ett personligt pensionssparande. Varje år får kan du dra av hela 35 procent av ditt pensionssparande.
 • Fortbildning. Utbildningar som främjar företaget och som kan klassas som fortbildning får du göra avdrag på. Grundutbildningar som är CSN-berättigade är inte avdragsgilla.
 • Arbetskläder och utrustning. Kläder eller utrustning som har ett tydligt syfte i verksamheten är avdragsgilla. Privata kläder räknas inte in här.
 • Lokal. I vissa fall får du även göra avdrag på kostnaderna för lokalen du bedriver verksamhet i.
 • Nätverkande. Du kan göra avdrag för aktiviteter som främjar din verksamhet i form av nätverkande, marknadsföring och kontakt- samt erfarenhetsutbyte. Det kan till exempel vara utbildningar, konferenser och särskilt arrangerade evenemang.
 • Kontorsmaterial. Du kan göra avdrag på allt kontorsmaterial som dagligen används i verksamheten.
 • Programvaror. Standardiserade datorprogram är avdragsgilla.
 • Bil. När du använder bilen i verksamhetens syfte får du dra av 18,50 kronor för varje körd mil.

Avdragen du inte kan göra om du har enskild firma

 • Friskvård. Har du en enskild firma kan du inte göra avdrag för aktiviteter inom kategorin friskvård och motion.
 • Förfriskningar. Kontorsförfriskningar som kaffe och te är inte avdragsgilla.
 • Fritidsaktiviteter och hobbyer. Avdrag kopplade till fritidsaktiviteter och hobbyer bör undvikas.