Hur fungerar sjukersättningen när man driver eget företag?

När du som egenföretagare blir sjuk finns det sjukersättning att få från Försäkringskassan. Hur mycket ersättning du kan få från Försäkringskassan grundas på hur mycket sjukpenninggrundande inkomst (SGI) du har tillgång till.

Din SGI beräknas utifrån hur mycket inkomst du kan ta ut från din verksamhet. Därmed kan du som driver företag vid-sidan-av få en lägre ersättning än du tänkt dig.

Då har du rätt till sjukpenning

För alla som ansöker om sjukpenning finns det några krav som måste levas upp till innan pengarna kan betalas ut.

  • När frånvaron från jobbet eller ditt företag uppgår till minst en fjärdedel av den ordinarie arbetstiden.
  • När du mister sjukpenninggrundande (SGI) arbetsinkomst.
  • När du omfattas av en svensk försäkring.

Så mycket sjukersättning har du rätt till

Hur mycket du har rätt att få i sjukpenning beror på din SGI-nivå, som i sin tur beror på hur mycket du tar ut i lön eller överskott från ditt företag.

Hur ersättningen ser ut beror på vilken företagstyp du bedriver

Har du ett ett eget företag eller ett handelsbolag bestäms ersättningen som betalas ut från Försäkringskassan genom hur stor inkomsten förväntas bli.

Driver du i stället ett aktiebolag beräknas ersättningen utifrån lönen du tar ut från och med den 15:e sjukdagen. Väljer du att inte betala ut någon lön eller bara betalar ut en väldigt låg lön är risken hög för att du inte ska få någon ersättning alls.

Är företaget nystartat och du i samband med det har en låg inkomst beräknas SGI:n utifrån ersättningen som skulle ha getts till en anställd person med motsvarande utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter.

Du kan själv beräkna hur mycket ersättning du kan få på Ersättningskollen.

Antal karensdagar

De första dagarna på på din sjukdomsperiod får du inte någon ersättning. De kallas karensdagar. Som egenföretagare kan du själv bestämma hur många karensdagar du vill ha. I Sverige kan du själv bestämma om du vill ha en dag, 14 dagar, 30 dagar eller 90 karensdagar.

Gör du inget val blir antalet karensdagar automatiskt 7.

Antalet karensdagar påverkar sjukförsäkringsavgiften. Med andra ord blir sjukförsäkringsavgiften lägre när du tar ut fler karensdagar. Sjukförsäkringen är en avgift som du sedan betalas till Skatteverket.