Bidrag för att starta eget företag

För dig som är egenföretagare finns det mängder av bidrag och ekonomiskt stöd som du kan ta hjälp av för att finansiera din verksamhet. Vilka bidrag du kan ansöka om beror på vilken typ av verksamhet du bedriver och vart i landet dina tjänster efterfrågas.

Vilka bidrag du kan ansöka om beror på vilken typ av verksamhet du bedriver och vart i landet dina tjänster efterfrågas.

Starta eget-bidrag från arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder dig som har en bra affärsidé och vill starta ett eget företag att ansöka om ett starta eget-bidrag. Närmare 85 procent av de som ansöker blir beviljade bidraget.

För att kunna söka och ha möjlighet att beviljas Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag behöver du vara

  • 18 år gammal
  • Arbetslös, eller riskera att bli det, med undantag för glesbyggdskommuner med stödområden
  • Vara inskriven som Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

Det är alltså inte möjlighet att söka bidraget som ungdom eller om du för närvarande har en trygg anställning.

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket kan du söka bidrag för bland annat transportkostnader, intvesteringar och konsulthjälp.

Rikstäckande bidrag för företag i utvecklingfasen

Över hela landet startas det företag och är du en av dem som vill se till att ditt företag tar sig över regionsgränsen kan du ansöka om bidrag.

Om ansökan beviljas och hur mycket ekonomiskt stöd du kan få beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vart i landet företaget finns.

Din ansökan lämnas hos ditt lokala regionförbund eller din lokala länsstyrelse.

Affärsutvecklingscheckar

Bidrag som riktar sig mot mindre företag som behöver hjälp från kompetens utifrån för att utvecklas och börja konkurrera på marknaden.

Möjligheten att ansöka om affärsutvecklingscheckar finns i alla landets regioner bortsett från Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Transportbidrag

Ansökan om bidrag för transporter kan lämnas in om ditt företag förädlar produkter i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland eller Norrbotten.

Vinnova

Vinnova bidrar till projekt inom forskning och innovation som jobbar för att samhällsnytta och som kanske inte hade fått utvecklas utan statligt stöd. De ger också bidrag till forsknings- och innovationsprojekt som fortfarande befinner sig i förstudiefasen.

Innovationsprojekt

Bedriver du ett utvecklingsprojekt som är i ett tidigt utvecklingsskede men ändå har potential på den internationella marknaden kan du ansöka om ett innovationsprojektsbidrag.

För att ansöka behöver utvecklingsfasen vara så pass tidig att andra investerare i form av banker och privata finansiärer inte vågar satsa på projektet.

Inkubatorer

Finansieringshjälp för nya företag som behöver hjälp med nätverk, affärsutveckling och rekrytering från en inkubator.

Innovationscheckar

När ditt företag har en idé om en tjänst eller produkt kan du få ekonomisk hjälp för att ta reda på tjänstens eller idéns potential innan du ta steget fullt ut.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen får varje år pengar tillskjutna från Regeringen för att ekonomiskt få möjlighet att hjälpa lokala företag för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Jordbruksverket

Bidragen från Jordbruksverket riktar sig först och främst till Sveriges lantbrukare.

Stöd riktat mot unga jordbrukare

Du som har startat din första jordbrukarförening och inte har hunnit fylla 40 år kan ansöka om stödet för unga jordbrukare.

Syftet med bidraget är att göra det lättare för unga och förstagångsjorbrukare att starta egen förening.

Gårdsstöd

Bidrag som ska främja lantbruket. Det ekonomiska stödet ska med andra ord se till att konkurrenskraften ökar och att landskapet får fortsätta vara öppet. För att beviljas gårdsstöd behöver du ha stödrätter till hands, alltså en form av värdehandling som beräknas utifrån antalet hektar mark.

Företagsstöd

Startar du ett företag beläget ute på landsbygden eller vill ta chansen och utveckla ett redan befintligt företag kan du ansöka om ett företagsstöd. Verksamheten behöver vara inom trädgård, rennäring eller jordbruk.

EU

EU-kommissionen ger bidrag till organisationer eller projekt som verkar för EU:s intressen, genomför ett EU-program eller arbetar med EU-strategi.