Finansiering

Även om många företagare inte vill veta av det så är företagets finansiering kanske den absolut viktigaste aspekten av företagande. Finansieringen av företaget är avgörande för såväl kapitalkostnaden som långsiktigheten i affärsmodellen.

Av denna enkla anledning har vi sammanställt två vanliga finansieringsalternativ för svenska företagare samt investeringsperspektivet av företagsfinansiering.