4 försäkringar som är bra att hålla reda på som egenföretagare

4 försäkringar som är bra att hålla reda på som egenföretagare

Man håller upp lapp där det står "Are you covered?"

Som egenföretagare är det viktigt att du skyddar dig själv och ditt företag genom att teckna försäkringar som behövs. Om något allvarligt händer på arbetstid betyder det mycket för din trygghet och ekonomi att kunna få hjälp av försäkringen. Här får du tips på 4 typer av försäkringar som är bra att ordna med när du driver eget.

1. Företagsförsäkring

De flesta typer av småföretagare kan köpa ett paket med försäkringar som skyddar företaget på olika sätt. Vad som ingår i försäkringen varierar från bransch till bransch och även mellan försäkringsbolagen, men det finns några exempel på saker som kan inkluderas i en företagsförsäkring.

  • Egendomsförsäkring som skyddar företagets tillhörigheter
  • Ansvarsförsäkring som går in om du skulle bli skadeståndsskyldig för skador som uppkommit genom dina tjänster eller produkter
  • Rättsskydd som ersätter advokatkostnader om en rättstvist skulle uppstå
  • Avbrottsförsäkring om något oförutsett inträffar som gör att du inte kan driva företaget och få in intäkter.

2.  Inkomstförsäkring

En vanlig missuppfattning är att man som egenföretagare inte är i behov av någon inkomstförsäkring eller a-kassa, eftersom man inte riskerar att bli uppsagd. Men det är viktigt att ha något att falla tillbaka på om affärerna inte skulle gå som du hade tänkt dig. Skulle du bli utan arbete kan en inkomstförsäkring ge stor trygghet för din ekonomi.

Det är inte alla inkomstförsäkringar som gäller egenföretagare. Se därför till att ta hjälp av sidor som informerar om och listar vad det finns för inkomstförsäkringar för egenföretagare. Det finns ett flertal fackförbund som erbjuder sådana inkomstförsäkringar, men du kan också välja att teckna en privat inkomstförsäkring.

3. Socialförsäkring

Precis som anställda har du som företagare rätt till sociala försäkringar, såsom föräldrapenning, sjukpenning och pension. Dock finns det vissa skillnader att vara uppmärksam på.

Eftersom ersättningen du får vid exempelvis sjukdom många gånger baseras på din lön är det viktigt att du tar ut en rimlig lön från företaget. Annars riskerar du att bli utan social ersättning när du behöver den.

Ibland beräknas ersättningen i stället utifrån överskottet. I båda fallen är det viktigt att du betalar de skatter och avgifter som krävs av företagare för att få del av socialförsäkringen.

4. Personförsäkringar

Att du försäkrar dig själv är minst lika viktigt som att du försäkrar ditt företag. Genom att teckna olika personförsäkringar stärker du det sociala skyddet du som företagare har från staten vid exempelvis sjukdom.

Exempel på personförsäkringar att teckna som egenföretagare

  • Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring