3 bra saker att tänka på när du behöver en tjänstebil till det egna företaget

3 bra saker att tänka på när du behöver en tjänstebil till det egna företaget

Många gånger behöver du resa långt eller befinna dig på flera platser under en vanlig arbetsdag. Då kan det vara smidigt att ha tillgång till en bil. Läs vidare och ta del av 3 bra saker att tänka på när du behöver en tjänstebil till det egna företaget.

1. Vad är en tjänstebil?

Tjänstebil är samlingsbegreppet för alla bilar som kan användas inom det egna företaget.

Tjänstebilen ska bara användas när du är i tjänst. Du får köra max 100 mil per år privat med tjänstebilen. Skulle du använda tjänstebilen i privat syfte mer än så riskerar du att straffbeskattas.

Skillnaden på tjänstebil och privatbil

Innan vi kommer till tipsen är det bra att ha koll på skillnaden mellan en tjänstebil och en privatbil. Det är två ägandeformer som kan vara krångliga att skilja på.

Det finns två olika sätt att skaffa bil till företaget

  1. Du äger bilen privat samtidigt som du tar ut ersättning från företaget för det antal mil du kör under en arbetsdag.
  2. Det är företaget som antingen leasar eller äger bilen och samtidigt står för alla kostnader. Ska bilen användas privat tillkommer en förmånsskatt.

2. Hur mycket kommer du att behöva använda bilen?

En viktig fråga att fundera på innan du skaffar en tjänstebil till ditt företag är hur mycket du tänker använda bilen. Genom att knäcka frågan om hur stort ditt bilbehov är och hur mycket du kommer att använda den i tjänsten respektive privat blir det lättare för dig att bestämma om du behöver en tjänstebil eller privatbil.

Det finns ingen exakt brytpunkt när det kommer till att välja mellan tjänste- och privatbil. Ett riktmärke att förhålla sig till kan vara att om du kör 1 000 mil eller mer under ett år kan det vara bättre att välja en privatbil. Annars riskerar du stora kostnader för bilen varje månad.

3. Ju mer du kör, desto lönsammare är det att ha bilen genom företaget

En grundregel att förhålla sig till när det kommer till valet av bil till företaget är att ju mer du kör bilen, desto mer tjänar du på att ha den skriven på företaget.

Bilen du kör avgör priset

Kostnaden för tjänstebilen bestämmer förmånsvärdet. Det betyder att en dyr bil köpt på företaget som du bara kör några hundra mil om året generar väldigt dyra mil.

Miljöbilssubvention

Från och med år 2012 subventionerar staten laddhybrider och gasbilar genom att förmånsvärdet sänks.

Förbrukning av bränsle

Väljer du att äga bilen privat genererar varje mil du kör i tjänsten skattefri ersättning. Ersättningen ligger just nu på 18,50 kronor per körd mil.